Πρωταθλητές Αθλημάτων

X.A.T.Mini Soccer ΑνδρώνBasket ΑνδρώνVolley ΓυναικώνBeachvolleyMini Soccer Γυναικών
1ο-ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ---
2ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗ---
3ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗ---
4ο-ATHLETES IN ACTIONΚΑΤΕΡΙΝΗ--
5ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ--
6ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ--
7ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗΜΥΛΟΤΟΠΟΣ--
8ο-ΚΑΤΕΡΙΝΗΜΥΛΟΤΟΠΟΣ--
9οΜΙΚΤΗ ΑΘΗΝΩΝΝ. ΣΜΥΡΝΗΜΥΛΟΤΟΠΟΣ--
10οΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ--
11οΜΙΚΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ--
12οΝΙΚΑΙΑΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΝ. ΣΜΥΡΝΗΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΚΑΤΕΡΙΝΗ
13οΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗΝ. ΣΜΥΡΝΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΒΙΒΛΙΚΗ
14οΑ' ΑΘΗΝΩΝΘΕΡΙΣΤΕΣΝ. ΣΜΥΡΝΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
15οΜΥΛΟΤΟΠΟΣΘΕΡΙΣΤΕΣΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
16οΜΥΛΟΤΟΠΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΝ. ΖΩΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΒΙΒΛΙΚΗ
17οΜΥΛΟΤΟΠΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
18οΑΕΤΟΣΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΑΤΡΟΜΗΤΕΣΑ' ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΕΣ
19οΣΕΒΑΣΤΗΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΑΤΡΟΜΗΤΕΣ
20οΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΖΩΗΣTREASURESΚΑΤΕΡΙΝΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
21οCOSMOVISIONΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΝ. ΖΩΗΑ' ΑΘΗΝΩΝΝ. ΖΩΗ
22οΝ. ΖΩΗTAXA SONSΑ' ΑΘΗΝΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
23οΝ. ΖΩΗΣΦΗΝΑΑ' ΑΘΗΝΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
24οATHLETES IN ACTIONΦΛΕΜΙΓΚAB SPIKERS (Α' ΑΘΗΝΩΝ)Α' ΑΘΗΝΩΝΦΛΕΜΙΝΓΚ
25οATHLETES IN ACTIONΣΦΗΝΑΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
26οATHLETES IN ACTIONΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝΦΛΕΜΙΝΓΚ
27οΚΕΝΤΡΟ 68
GLFREEΣΦΗΝΑΣΦΗΝΑΦΛΕΜΙΝΓΚ
28οΚΑΤΕΡΙΝΗ JR.ΚΑΤΕΡΙΝΗ FRIDAY'SSEVEN HEAVENΣΦΗΝΑΜΥΛΟΤΟΠΟΣ

Πρωταθλητές Αθλημάτων (παλιά αθλήματα)

X.A.T.Basket ΓυναικώνVolley Ανδρών
1ο-ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
2οΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ
3οΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ
4οΚΑΤΕΡΙΝΗΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ
5οΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΤΕΡΙΝΗ
6οΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΜΥΛΟΤΟΠΟΣ
7οΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
8οΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
9οΜΙΚΤΗ ΑΘΗΝΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
10οΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝΑ' ΑΘΗΝΩΝ
11ο-Α' ΑΘΗΝΩΝ