ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο Αθλητικό Τριήμερο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι όμιλοι νέων του ευρύτερου κύκλου των μεταρρυθμισμένων εκκλησιών. Τα άτομα που θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, θα πρέπει να είναι μέλη των κατά τόπους ομίλων. Ο κάθε όμιλος ή αποστολή αποτελούμενη από περισσότερους από έναν ομίλους, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία ομάδα στο κάθε άθλημα εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο αρχείο ενημέρωσης για το φετινό αθλητικό τριήμερο.

ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΑΤΟΜΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αναφορικά με τις μικτές ομάδες στο Αθλητικό Τριήμερο θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο των μικτών ομάδων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑΤ, στην κάθε ομάδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι δύο άτομα μη ενεργά σε κάποια εκκλησία. Με τον όρο μη ενεργά εννοούμε τα άτομα τα οποία δεν είναι ενεργά στην τοπική τους εκκλησία ή όμιλο. Ο κανονισμός αυτός ισχύει ανεξαιρέτως για όλους και περιλαμβάνει τόσο αυτούς που παλιότερα ανήκαν σε κάποια εκκλησία, όσο και αυτούς των οποίων κάποιο συγγενικό πρόσωπο είναι τακτικό/ενεργό μέλος κάποιας εκκλησίας. Οι παίκτες αυτοί, θα πρέπει να δηλώνονται από τον υπεύθυνο της κάθε ομάδας και απαραίτητα με τη συναίνεση και την υπογραφή κάποιου πρεβυτέρου ή εργάτη νεολαίας ή του εκάστοτε ποιμένα της εκκλησίας ώστε να παρθεί απόφαση των διοργανωτών για τη συμμετοχή τους πριν την έναρξη του Αθλητικού. Σε διαφορετική περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν κατά τη διάρκεια του Χ.Α.Τ. για τη μη συμμετοχή του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή μίας ομάδας, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη αναγνώρισή της από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το πρεσβυτέριο ή τον ποιμένα ή κάποιο άλλο αρμόδιο όργανο της εκκλησίας. Για συμμετοχή κάποιας καινούργιας ομάδας δεν αρκεί μόνο η υπογραφή του υπευθύνου ομάδας αλλά είναι απαραίτητη και η υπογραφή ενός εκ των παραπάνω υπευθύνων.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ δικαίωμα συμμετοχής ως παίκτες στο ΧΑΤ, όσοι παίζουν στις παρακάτω εθνικές κατηγορίες:

Ποδόσφαιρο (Superleague,  Superlague 2, Football League, Football League 2)

Μπάσκετ (Α1, Α2, Β Εθνική)

Βόλλευ (Α1, Α2)

Αν σε τυχόν ένσταση αντιπάλου, διασταυρωθεί ότι εμπίπτει ένας παίκτης σε αυτή την κατηγορία, η ομάδα αυτή θα μηδενιστεί για τον συγκεκριμένο αγώνα. Προτεραιότητα για εμάς είναι η συμμετοχή των παιδιών των ομίλων στο Χ.Α.Τ. και θέλουμε να αποφύγουμε τυχόν «guest star» της τελευταίας στιγμής.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν οι παλαίμαχοι παίκτες που πρώτα συμμετείχαν σε κάποιο Χ.Α.Τ. και μετά έπαιξαν σε επαγγελματική κατηγορία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής των ομάδων σε όλα τα αθλήματα (εφόσον ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός που έχει οριστεί για κάθε άθλημα) είναι:
1. Οργανωμένες Εκκλησίες/Όμιλοι
2. Ενεργές διακονίες
3. Μικτές ομάδες/Τοπικές συναθροίσεις

*Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τις ομάδες που θα ολοκληρώσουν την δήλωσή τους πριν από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων. Για ομάδες που ανήκουν στο ίδιο κριτήριο επιλογής (πχ δύο ενεργές διακονίες) προτεραιότητα θα έχει η ομάδα που ολοκλήρωσε πρώτη τη δήλωσή της (ρόστερ, υπογραφή ποιμένα, κατάθεση κόστους συμμετοχής ομάδας).

ΠΑΙΚΤΕΣ

H κάθε αποστολή θα μπορεί να έχει (το μέγιστο) μέχρι και 16 παίκτες για κάθε άθλημα του Χ.Α.Τ. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό παικτών όπως αυτός ορίζεται από τους κανονισμούς των αθλημάτων.

ΟΜΑΔΕΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-ΑΡΧΗΓΟΙ

Ο ρόλος του Υπευθύνου Αποστολής είναι πολύ σοβαρός :
– Αυτός είναι υπεύθυνος για την άφιξη της αποστολής στο χώρο του συνεδρίου και για την επιστροφή της.
– Είναι ο εκπρόσωπος των μελών της αποστολής απέναντι στην διοργανώτρια αρχή, για αθλητικά και μη θέματα.
– Έχει την ευθύνη για την βραδινή κατάκλιση και τις κινήσεις των μελών της αποστολής.
– Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση του προγράμματος από όλα τα μέλη της ομάδας που εκπροσωπεί.
– Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικων ατόμων, ο Αρχηγός Αποστολής θα πρέπει να συλλέξει τις υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς.

Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να έχει άμεση συνεργασία με τους διοργανωτές ως εξής :

Θα πρέπει μέσα στην προθεσμία να δηλώσει όλα τα μέλη των ομάδων (ανεξάρτητα από τον αριθμό τους) και αυτών που θα ακολουθήσουν σαν φίλαθλοι την ομάδα.

Θα είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των μελών της αποστολής και εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Αν ο ίδιος ο υπεύθυνος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του ελέγχου των μελών της ομάδας θα έρχεται σε επαφή με τους διοργανωτές και θα αποφασίζεται από κοινού η αντικατάστασή του ή ο αποκλεισμός της ομάδας αν η συνεργασία δεν είναι επιτυχής.

Η βασικότερη ευθύνη του θα είναι να εγγυηθεί για τη συμπεριφορά των παικτών εκτός εκκλησίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι ώρες των αγώνων στο πρόγραμμα θα τηρούνται αυστηρά. Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης ομάδας (δηλαδή έστω και του ελάχιστου αριθμού παικτών που απαιτεί το κάθε άθλημα αντίστοιχα) μετά την παρέλευση της διορίας των 15’ από την προγραμματισμένη ώρα, ο αγώνας θα κατοχυρώνεται στα χαρτιά στην αντίπαλη ομάδα που βρισκόταν εγκαίρως στο γήπεδο, έστω και με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό παικτών.
Δεν τίθεται ζήτημα καθυστέρησης αγώνων με την αιτιολογία έλλειψης προπονητή. Διοργανωτές και διαιτητές ανακοινώνουν την έναρξη του αγώνα κανονικά.

Οι ομάδες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την παρουσία έστω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού παικτών στο κάθε άθλημα. Γι’ αυτό παροτρύνουμε τους υπεύθυνους των ομάδων να δηλώνουν παραπάνω άτομα στο ρόστερ, έτσι ώστε ακόμα και όταν απουσιάζουν ορισμένοι παίκτες (για οποιονδήποτε λόγο), οι αγώνες να ξεκινούν κανονικά. Στην συνέχεια, κατά την διάρκεια των αγώνων, μπορούν να ενσωματώνονται στο παιχνίδι και οι υπόλοιποι παίκτες. Μια λύση θα ήταν, η δήλωση «back up» παικτών που θα συμμετέχουν μόνο σε ένα άθλημα.