Χριστιανικό Αθλητικό Τριήμερο:
info@x-a-t.gr

Σάββας Χιονίδης (δηλώσεις ομάδων, τουρνουά):
s.xionidis@x-a-t.gr

Μαρίνα Ελευθεριάδου (διαμονή):
m.eleftheriadou@x-a-t.gr

Θάλεια Τσακνάκη (οικονομικά):
t.tsaknaki@x-a-t.gr

Γιάννης Λαζαρίδης (εθελοντές):
g.lazaridis@x-a-t.gr