25ο Χ.Α.Τ.

Φωτογραφίες από το 21ο, 24ο και 25ο Χ.Α.Τ. θα βρείτε στο facebook.

Συνδεθείτε στο group και ανατρέξτε στο tab "Photos".

20o X.A.T.

17o X.A.T.

16o X.A.T.

14ο Χ.Α.Τ.

13o X.A.T.

Παλιές φωτογραφίες...